પાલક માતા-પિતા યોજના : ગુજરાત સરકાર

Palak Mata Pita Yojana : Government of Gujarat

પાલક માતા-પિતા યોજના: ગુજરાત સરકાર {Palak Mata Pita Yojana : Government of Gujarat}

પાલક માતા પિતા યોજના : ગુજરાત સરકાર જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે નવીન યોજના લઈને આવે છે. આ યોજનાઓમાંની એક ફોસ્ટર પેરેન્ટ પ્લાન છે, આ યોજના એવા બાળકો માટે છે જેમના માતા-પિતા આ યોજના હેઠળ મૃત્યુ પામ્યા છે. આ પાલક પિતૃ યોજના હેઠળ 3000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ યોજનાના લાભો અને એપ્લિકેશનની માહિતી વિશે.

પાલક માતા પિતા યોજના : લાભો

યોજના લાગુ કર્યા પછી, બાળક સરકાર અથવા નિરાધાર બાળકો તરફથી બાળ સહાયના ભાગ રૂપે દર મહિને 3000 રૂપિયા પ્રાપ્ત કરવા પાત્ર છે. અને આ સપોર્ટ બાળક 18 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

વાર્ષિક સહાય

પાલક માતા પિતા યોજના (પાલક માતા પિતા યોજના) માં, બાળકના ઉછેર અને શિક્ષણ માટે દર મહિને રૂ. 3000 અને વાર્ષિક રૂ. 36000 ની સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.

પાલક પિતૃ યોજના માટેના નિયમો
 • 3000/- દર મહિને નજીકના સગા, વાલી અથવા સંબંધી કે જેઓ આ યોજના હેઠળ અનાથ બાળકોની સંભાળ લેતા હોય જેમના માતા અને પિતા બંને મૃત્યુ પામ્યા હોય અથવા જેમના પિતા મૃત્યુ પામ્યા હોય અને જેમની માતાએ ફરીથી લગ્ન કર્યા હોય જે આવી રહ્યું છે.
 • આ પાલક પિતૃ યોજનાનો આધાર DBT માંથી ચૂકવવામાં આવે છે.
 • પાલક માતાપિતા યોજના 0 થી 18 વર્ષની વયના બાળકોને આવરી લે છે. જેના માતા-પિતા હયાત નથી કે જેના પિતાનું અવસાન થયું છે અને જેની માતાએ બીજા લગ્ન કર્યા છે.
 • આ યોજના પાલક માતાપિતા માટે છે જેમની ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વાર્ષિક આવક રૂ. 27000/- ઉપર અને શહેરી વિસ્તારમાં રૂ. 36000/- થી વધુ એમ્પ્લોયરનું ઉદાહરણ અરજી સાથે સબમિટ કરવાનું રહેશે.
 • પાલક માતા-પિતા દ્વારા 03 થી 06 વર્ષની વયના બાળકોને આંગણવાડીઓમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને 06 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકોને ફરજિયાત પ્રાથમિક શાળા શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
 • બાળકના વાલીએ શાળા/સંસ્થા તરફથી દર વર્ષે અભ્યાસ ચાલુ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
જરૂરી આધાર પુરાવા
 • જે બાળક અનાથ છે તેનું જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • માતાપિતાનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર
 • જો માતા હયાત હોય અને ફરીથી લગ્ન કર્યા હોય તો માતાના બીજા લગ્ન માટે સરકારી અધિકારી પાસેથી પ્રમાણપત્ર.
 • બાળકની શાળાનું પ્રમાણપત્ર (ચાલુ અભ્યાસનો દાખલો)
 • બાળકના બેંક ખાતાની વિગતો (અરજીની મંજૂરી પછી, એક ઓર્ડર જારી કરવામાં આવશે જેમાં પાલક માતા-પિતા બાળક સાથે સંયુક્ત બેંક ખાતું ખોલી શકશે.)
 • પાલક માતાપિતાની વાર્ષિક આવકનું ઉદાહરણ
 • પાલક માતાપિતાના આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અને રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ.
 • બાળક સાથે પાલક માતા-પિતાનો તાજેતરનો ફોટો.
 • બાળક અને પાલક માતા-પિતાની સંયુક્ત બેંક ખાતાની પાસબુકની પ્રમાણિત ઝેરોક્ષ.
 • પાલક માતા-પિતાના રેશનકાર્ડની પ્રમાણિત ઝેરોક્ષ.
 • પાલક માતા-પિતાના આધાર કાર્ડની પ્રમાણિત ઝેરોક્ષ.
Important Link :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *